Inloggen

Inloggen

1. Introductie

Schaakvereniging Spijkenisse (de Vereniging) is de beheerder van de website www.sv-spijkenisse.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
- om contact met u te kunnen opnemen;
- om u informatie te sturen;
- het organiseren van schaakwedstrijden;
- het bijhouden van uitslagen en standen;
- het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
- het bijhouden van een ledenadministratie.
- het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden.
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (Rotterdamse Schaakbond) en de landelijke bond (Koninklijke Nederlandse Schaakbond). Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -.

2018. IM Hing Ting Lai
2017. ----- niet georganiseerd -----
2016. Rick van der Pluijm
2015. Rick Lahaye
2014. Ricardo Klepke
2013. Rick Lahaye
2012. Rick van der Pluijm
2011. Ricardo Klepke
2010. Arjan van der Leij
2009. IM Chiel van Oosterom
2008. Rick van der Pluijm
2007. Sander de Groot
2006. Joost van Ruitenburg
2005. Rick Lahaye
2004. Peter Wilschut
2003. Richard Polaczek
2002. Raoul van Ketel
2001. Jan-Willem de Jong
2000. Rick Lahaye
1999. Rick Lahaye
1998. Gozewijn van Laatum
1997. Gozewijn van Laatum
1996. Erik Brandenburg
1995. Richard Kraan
1994. Bert vd Linden
1993. Gozewijn van Laatum
1992. Wim Koster
1991. Leo Brito (Brazilië)
1990. Eugene Rebers
1989. Hein -Piet vd Spek
1988. Wim Koster

2017. IM Hing Ting Lai
2016. GM Erik van den Doel
2015. Rick Lahaye
2014. FM Demre Kerigan
2013. GM Vyacheslav Ikonnikov
2012. GM Alexander Dgebuadze
2011. GM Erik van den Doel
2010. IM Emory Tate
2009. GM Alexander Dgebuadze
2008. FM Michel de Wit
2007. Xander Wemmers
2006. Raoul van Ketel
2005. Rick Lahaye
2004. Harold van Dijk
2003. Dharma Tjiam
2002. Michel de Wit
2001. Rogier van Arkel
2000. Edwin van Haastert
1999. Gozewijn van Laatum
1998. Johan Quist
1997. Jop Delemarre
1996. Johan Quist
1995. Nebosha Nikolic
1994. Nebosha Nikolic
1993. Ber den Boer
1992. Johan Quist
1991. Johan Quist
1990. Alexi Ivanov
1989. Marcel Piket
1988. Marcel Piket
1987. Frans Cuypers
1986. Frans Cuypers

Ereleden:

- Dirk Meyer
- Simon van der Beek

 

Leden van Verdienste:

- Hans Roomer
- Kees Hamelink
- Simon van der Beek
- Freerk Poelma
- Dick Vermeer
- Ruud van der Beek
- Kees Verstraate

2017. Rob Kalkman
2016. Werner Hübner
2015. Steven de Wilde
2014. Nick Groeneweg
2013. Michael van der Voorden
2012. Ricky Schaap
2011. Daniel Zevenhuizen
2010. Richard de Nies
2009. niet gespeeld
2008. Simon van der Beek
2007. Gijsbert Looij
2006. Jeffrey Stoffers
2005. Björn Verstraate
2004. Ron Versnel
2003. Rick van der Pluijm
2002. Serge Deceuninck
2001. Mitchell de Ruijsscher
2000. Simon van der Beek
1999. Mark Huijgens
1998. Ruud van der Beek
1997. Sietse de Vries
1996. Sander Meydam
1995. Ron Versnel
1994. Désiree Hamelink
1993. Walter Vroegop
1992. Arnold Riet
1991. Gijsbert Looy
1990. Maurits vd Linde
1989. Gerard Mulder
1988. Aad Quak
1987. Bert Visser
1986. Jim Slager
1985. R. Spanjersberg

2017. Ricardo Klepke
2016. Ricardo Klepke
2015. Rick Lahaye
2014. Rick Lahaye
2013. Désiree Hamelink
2012. Ruud van der Beek
2011. Jordy Lahaye
2010. Erik Both
2009. niet gespeeld
2008. Maurits van der Linde
2007. Tony Zhang
2006. Tony Zhang
2005. Tony Zhang
2004. Rick van der Pluijm
2003. Leo Kranenburg
2002. Rick Lahaye
2001. Rick Lahaye
2000. Maurits van der Linde
1999. Rick Lahaye
1998. Vincent de Jong
1997. Dolf Meijer
1996. Dolf Meijer
1995. Erik Both
1994. Maurits van der Linde
1993. Hans van Hengel
1992. Erik Both
1991. Wim Koster
1990. Wim Koster
1989. Hans Koster
1988. Wim Koster
1987. Rob Hoffmann
1986. Henk Apon
1985. Dolf Beltz
1984. Dolf Beltz
1983. Wim Koster
1982. Ruud Looy
1981. M. Spaan
1980. Dolf Beltz
1979. Peter Beltz
1978. Henk Apon
1977. Henk Apon
1976. Bart de Glopper
1975. Bart de Glopper
1974. Rene Bressers
1973. Jan Nauta