Inloggen

Inloggen

Shell is al jaren een sponsor van onze vereniging, waardoor we al aardig wat schaakmateriaal hebben kunnen aanschaffen.

Een aantal leden zijn werkzaam bij Shell, zo ook Eric.

In 2019 organiseerde hij een lunchcompetitie op Pernis.

Nu loopt er een zeven weken lange online competitie via Lichess voor alle Shell Nederland medewerkers.

Shell is al jaren een sponsor van onze vereniging, waardoor we al aardig wat schaakmateriaal hebben kunnen aanschaffen.

Een aantal leden zijn werkzaam bij Shell, zo ook Eric.

In 2019 organiseerde hij een lunchcompetitie op Pernis.

Nu loopt er een zeven weken lange online competitie via Lichess voor alle Shell Nederland medewerkers.

Shell is al jaren een sponsor van onze vereniging, waardoor we al aardig wat schaakmateriaal hebben kunnen aanschaffen.

Een aantal leden zijn werkzaam bij Shell, zo ook Eric.

In 2019 organiseerde hij een lunchcompetitie op Pernis.

Nu loopt er een zeven weken lange online competitie via Lichess voor alle Shell Nederland medewerkers.

Shell is al jaren een sponsor van onze vereniging, waardoor we al aardig wat schaakmateriaal hebben kunnen aanschaffen.

Een aantal leden zijn werkzaam bij Shell, zo ook Eric.

In 2019 organiseerde hij een lunchcompetitie op Pernis.

Nu loopt er een zeven weken lange online competitie via Lichess voor alle Shell Nederland medewerkers.

Lid worden is heel eenvoudig. Kom gewoon een paar keer vrijblijvend op de clubavond langs en kijk of het bevalt. En is dat het geval, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze secretaris.

Contributie, seizoen 2020-2021

- Senioren: € 117,-
- Junioren, >16 jaar: € 88,50
- Junioren, <16 jaar: € 65,-

Dubbelleden *
- Senioren: € 72,-
- Junioren, >16 jaar: € 66,-
- Junioren, <16 jaar: € 44,-
*Dubbelleden zijn leden die naast hun hoofdvereniging tevens lid zijn van Sv Spijkenisse.

De penningmeester van Schaakvereniging Spijkenisse verzoekt u vriendelijk de contributie voor 1 oktober 2020 over te maken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0114 9948 89 van schaakvereniging Spijkenisse o.v.v. naam en contributie seizoen 2020-2021.

Door de penningmeester laten incasseren van uw bank- of girorekening door middel van automatisch incasso. Dit geniet de voorkeur van het bestuur. U kunt de penningmeester om een machtigingskaart vragen. 

Door het overmaken van de contributie bent u lid van Schaakvereniging Spijkenisse, de Rotterdamse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Contributie:

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
- Seniorleden zijn leden vanaf 20 jaar (20 jaar of ouder).
- Juniorleden > 16 jaar  zijn leden vanaf 16 jaar tot en met 19 jaar.
- Juniorleden < 16 jaar  zijn leden jonger dan 16 jaar.
- Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de datum van de start van het seizoen (1 juli).
- De contributie wordt per seizoen betaald en bij voorkeur door middel van automatisch incasso (zie onder).
- Zij die vanaf aanvang van het verenigingsjaar lid zijn, dienen de contributie uiterlijk 1 oktober te hebben voldaan.
- Voor nieuwe leden geldt dat de contributieverplichting op de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van     inschrijving aanvangt.
- Zij die in de loop van een jaar toetreden betalen over dat jaar, op het tijdstip van hun toetreding als contributie zoveel 
  contributie als het verenigingsjaar nog duurt. 

Voorbeeld

Iemand wordt per 4 februari 2021 lid. Het lid dient dan 4 maanden (vanaf 1 maart 2021)  4/12 x € 117,00 = € 39,- contributie te betalen. Een junior jonger dan 16 jaar die gedurende de laatste 6 maanden van het seizoen (januari tot en met juni) lid wordt betaalt € 32,50 op Rabobankrekening NL66 RABO 0114 9948 89 van Schaakvereniging Spijkenisse onder vermelding van de naam van het lid en het seizoen 2020-2021. Het teveel betaalde bedrag wordt verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.


Automatisch incasso

Schaakvereniging Spijkenisse bevordert het gebruik van automatisch incasso.
Bij de aanmelding van een nieuw lid wordt aan het lid of diens ouder/verzorger desgewenst een SEPA doorlopende machtigingskaart uitgereikt.
Het lid of diens ouder/verzorger bij minderjarige leden machtigt door middel van de machtigingkaart de penningmeester de contributie te incasseren van de rekening van eerstgenoemde. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afschrijving kan de rekeninghouder de afschrijving binnen 30 dagen laten terugstorten door de bank (storneren).
De machtigingskaart wordt bewaard door de penningmeester.
Het lid of diens ouder/verzorger wordt in kennis gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden.
De machtiging geldt tot wederopzegging.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Verhage Vlinderveen is onderdeel van Verhage Fastfood. De eigenaren Pascal en Dayenne proberen naast het voeren van hun bedrijf, lokale organisaties te ondersteunen door belangeloos hun popcorn en Suikerspin machines en materialen ter beschikking te stellen.
Voor ons gebeurd dat ieder jaar tijdens het J. de Kluyver jeugdschaaktoernooi.

Verhage fastfood is een snackbar plus. Naast de gezellige zaak, de ruime opzet, is het assortiment ook niet gewoon maar een snackbar. Volledige menu’s, lunches,  salades Shakes, ijs, slush. Ook dat behoort ook tot de mogelijkheid. Web-bestellen, telefonisch bestellen, het is allemaal mogelijk. Glutenvrij, Halal? Geen probleem.