Inloggen

Inloggen

In dit bericht staat een samenvatting van de maatregelen die SV-Spijkenisse neemt om de verspreiding van corona in te kunnen perken tijdens de jeugdclubavonden. Het mogen dan wel gekke tijden zijn, maar dat weerhoudt de schaakwereld er niet van om te blijven schaken! Een samenvatting voor wat belangrijk is om te weten voor onze leden en gasten:

Aanpassing richtlijnen toeschouwers/ouders
In eerste instantie mogen ouders nu niet meer verblijven op de sportlocatie en we willen daarom ouders ook verzoeken om zo kort mogelijk op de clublocatie te verblijven. Zolang de maatregelen en het weer het toestaat kunnen ouders wel buiten bij de ingang verblijven. 

Als ouders toch aanwezig willen blijven tijdens de clubavond kunnen ze zich van tevoren aanmelden tot vrijdagavond 16:00.

Richtlijnen tijdens de clubavond
Voor de schakende jeugd tijdens de clubavond geldt het volgende :
– De schakers onder de 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
– Tijdens de clubavond is er geen mondkapjes plicht voor alle schakers.
– Schakers ouder dan 18 jaar wordt gevraagd zoveel mogelijk aan de anderhalve meter afstand te houden.
– Geen handen schudden voor de partij.
– Volg altijd de aanwijzingen van de begeleiders/vrijwilligers en looproutes/instructies op.

Voor alle ouders en bezoekers geldt het volgende:
– Iedereen van 18 jaar of ouder (niet uit hetzelfde huishouden) houdt rekening met 1,5 meter afstand.
– Volg altijd de aanwijzingen van de begeleiders/vrijwilligers en looproutes/instructies op.
– Tafels en stoelen mogen niet verschoven worden en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde zitplaats.

De RIVM richtlijnen zijn voor iedereen van toepassing:
– Blijf thuis bij klachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen.
– Was vaak je handen met water en zeep of met de aanwezige disinfectie spray, juist ook voor en na bezoek van de club.

Corona voorschriften voor de jeugdclubavond

Ruimtes
– Grote zaal: Ouders, groep 2 & 3
– Clubruimte: Hoofdgroep & groep 1
– Schaakingang : Ingang (18:15 t/m 18:45) en uitgang (19:30 t/m 19:45)
– Vrouwen/invalide toilet : Ouders.
– Twee maal heren toilet : Jeugd
– De ruimte (Gebruik tijdens cursussen)

Voorbereiding (17:45 t/m 18:15)
Alle tafels en stoelen worden van te voren schoongemaakt. De grote zaal wordt opgedeeld in 3 delen: Trainingsopstelling, competitie/oefen opstelling en ouder zitplaatsen. Bij de zitplaatsen voor de ouders wordt anderhalve meter in acht genomen. De jeugd zet bij de start zoveel mogelijk zelf de schaakstukken klaar.

De oppervlaktes in de bar/keuken worden schoongemaakt en klaargezet voor de clubavond. Er worden ontsmettende gel/spray bij ingang van de clubruimte, grote zaal en de bar neergezet. Bij de ingang van de grote zaal wordt ‘verzamelpunt’ gerealiseerd voor de lege flessen, glazen, etc.

Er worden enkele raamdeuren geopend, alle tussendeuren geopend en de toiletten krijgen nieuwe borden (jeugd toiletten en ouder toiletten). Een samenvatting van de maatregelen hangen op zichtbare locaties in de clubruimte en de grote zaal.

Opening (18:15 t/m 18:45)
Ouders en de jeugd kunnen via de schaakingang naar binnen. Tijdens dit half uur zullen ze bij de ingang worden ontvangen door de gastheer/vrouw en wordt er een gezondheidscheck gedaan in de vorm van een paar vragen. Bij de schaakgroepen wordt een presentielijst bijgehouden.

De RIVM richtlijnen zijn van toepassing:
– Blijf thuis bij klachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen.
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de club.

Aanpassing richtlijnen toeschouwers/ouders 29-09-20
In eerste instantie mogen ouders nu niet meer verblijven op de sportlocatie maar er zijn wel een paar uitzonderingen aangegeven bij NOCNSF:
- Indien hun kind hulpbehoevend is/beperkingen heeft.
- Indien de ouder regelmatig helpt als vrijwilliger, begeleider of trainer.

Als ouders toch aanwezig willen blijven tijdens de clubavond kunnen ze zich van tevoren aanmelden tot vrijdagavond 16:00.

Sporten vanaf 18 met 1,5 meter afstand (14-10-20)
Met de nieuwe maatregelen moet er worden gesport met anderhalve meter afstand tussen de sporters vanaf 18 jaar. Dit betekent dat we de jeugdclubavond voorlopig alleen openstellen voor jeugd t/m 17 jaar. Dit geldt niet voor de trainingsavonden (ma/di), waar wel de anderhalve meter kan worden behouden.

Tijdens de clubavond (18:30 t/m 19:30)
– De schakers onder de 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
– Schakers ouder dan 18 jaar wordt gevraagd zoveel mogelijk aan de anderhalve meter afstand te houden.
– Geen handen schudden voor de partij.
– Volg altijd de aanwijzingen van de begeleiders/vrijwilligers en looproutes/instructies op.

Voor alle ouders en bezoekers geldt het volgende:
– Iedereen van 18 jaar of ouder (niet uit hetzelfde huishouden) houdt rekening met 1,5 meter afstand.
– Volg altijd de aanwijzingen van de begeleiders/vrijwilligers en looproutes/instructies op.
– Tafels en stoelen mogen niet verschoven worden en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde zitplaats.

Voor de barvrijwilligers geld het volgende:
– Elk half uur worden de handen gewassen
– Elk uur worden de oppervlaktes schoongemaakt in de keuken.

Voor de begeleiders/trainers geldt het volgende :
– Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de anderhalve meter afstand tussen de begeleiders/trainers en de jeugd.
– Geen geforceerd stemgebruik.

Richtlijnen voor het bewaren van afstand m.b.t. kinderen

Afsluiting (19:30 t/m 19:45)
Om 19:30 eindigt de jeugdclubavond en de jeugd zal gefaseerd de boekenberg verlaten via de schaakingang. Alle jeugd/ouders die niet mee schaken met de senioren moeten uiterlijk om 19:45 de boekenberg hebben verlaten. De jeugd kan buiten worden ontvangen, bij onze schaakingang. Daarna kan de zaal klaar gezet worden voor de senioren clubavond.

De tafels en stoelen worden schoongemaakt en het gebruikte schaakmateriaal wordt opgeruimd. Het schaakmateriaal heeft een label met de dag van gebruik. Het gebruikte materiaal dient 48 uur niet gebruikt te worden, of schoongemaakt te worden als het eerder wordt gebruikt.

Om 19:50 opent de schaakingang voor de senioren clubavond.

Extra opmerkingen
– Vanwege de nieuwe voorschriften per 29-09-20 zijn de sportkantines gesloten. M.u.v. de consumpties voor de vrijwilligers worden er dus geen consumpties meer verkocht.
– Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de clubruimtes in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.