Inloggen

Inloggen

Hieronder vind u veelgestelde vragen over de schaakvereniging.

 

Wat is het rekeningnummer en hoeveel is de contributie?

Lid worden is heel eenvoudig. Kom gewoon een paar keer vrijblijvend op de clubavond langs en kijk of het bevalt. En is dat het geval, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze secretaris.

Contributie, seizoen 2018-2019

- Senioren: € 114,-
- Junioren: € 86,50
- Aspirant: € 63,50

Dubbelleden *
- Senioren: € 69,-
- Junioren: € 64,50
- Aspirant: € 42,50

*Dubbelleden zijn leden die naast hun hoofdvereniging tevens lid zijn van Sv Spijkenisse.

Contributie overboeken of automatische incasso.

Door de penningmeester laten incasseren van uw bank- of girorekening door middel van automatisch incasso. Dit geniet de voorkeur van het bestuur. U kunt de penningmeester om een machtigingskaart vragen; overmaken naar Rabobankrekening NL66 RABO 0114 9948 89 ten name van Schaakvereniging Spijkenisse te Spijkenisse onder vermelding uw naam. Door dit bedrag over te maken bent u voor een seizoen zowel lid bij Sv Spijkenisse als bij de nationale bond (KNSB).

Contributie:

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
- Seniorleden zijn leden vanaf 20 jaar (20 jaar of ouder).
- Juniorleden zijn leden vanaf 16 jaar tot en met 19 jaar.
- Aspirant-leden zijn leden jonger dan 16 jaar.
- Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de datum van de start van het seizoen (1 juli).
- De contributie wordt per seizoen betaald en bij voorkeur door middel van automatisch incasso (zie onder).
- Zij die vanaf aanvang van het verenigingsjaar lid zijn, dienen de contributie uiterlijk 1 november te hebben voldaan.
- Voor nieuwe leden geldt dat de contributieverplichting op de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van inschrijving aanvangt.
- Zij die in de loop van een jaar toetreden betalen over dat jaar, op het tijdstip van hun toetreding als contributie, zoveel maanden als het verenigingsjaar nog duurt. Het nieuwe lid betaalt dus tot het eind van het verenigingsjaar de contributie.

Voorbeeld:

Iemand wordt per 4 februari 2015 lid. Het lid dient over 4 maanden (vanaf 1 maart 2015) contributie te betalen. 4/12 x € 111,00 = € 37,-. Bij aspirant-leden wordt bij aanmelding € 30 contant voldaan. Het restant wordt overgemaakt naar Rabobankrekening NL66 RABO 0114 9948 89 ten name van Schaakvereniging Spijkenisse onder vermelding van de naam van het lid en het desbetreffende verenigingsjaar. Aspirant-leden die gedurende de laatste 6 maanden van het seizoen (januari tot en met juni) toetreden, betalen eveneens € 30. Het teveel betaalde bedrag wordt verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.

Automatisch incasso:

Schaakvereniging Spijkenisse bevordert het gebruik van automatisch incasso.
Bij de aanmelding van een nieuw lid wordt aan het lid of diens ouder/verzorger een machtigingskaart uitgereikt.
Het lid of diens ouder/verzorger bij minderjarige leden machtigt door middel van de machtigingkaart de penningmeester de contributie te incasseren van de rekening van eerstgenoemde. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afschrijving kan de rekeninghouder de afschrijving binnen 30 dagen laten terugstorten door de bank (storneren).
De machtigingskaart wordt bewaard door de penningmeester.
Het lid of diens ouder/verzorger wordt in kennis gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden.
De machtiging geldt tot wederopzegging.

Hoe beeindig ik het lidmaatschap?

Beëindigen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden gedaan bij het bestuur (ter attentie van de secretaris per brief of e-mail) uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar, dus uiterlijk 1 juni.
De penningmeester brengt u op de hoogte van het resterende verschuldigde contributiebedrag. Het lid dient het gehele jaarbedrag te voldoen indien het lid tijdens het lopende verenigingsjaar zijn lidmaatschap beëindigd. Indien een persoon gedurende het verenigingsjaar lid is geworden en in hetzelfde verenigingsjaar zijn lidmaatschap heeft beëindigd, dient deze persoon over de volgende periode contributie te voldoen: vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van inschrijving tot en met het einde van het verenigingsjaar (30 juni).

 

Waar het is het clublokaal?

De clubavond is elke vrijdag.
De jeugd speelt van 18:15 tot 19:30 uur.
De senioren spelen vanaf 19:45 tot 24:00 uur.

Er wordt gespeeld in De Boekenberg. het adres is:
Markt 40
3201 CZ Spijkenisse

De ingang van de speelzaal is te bereiken via Kees de Groenplein tegenover huisnummer 3 (is aan de achterzijde van de bibliotheek)
De Boekenberg ziet eruit als een glazen piramide en het ligt naast de Dorpskerk.

Telefoonnummers:

- Clublokaal
  06 - 46 53 99 04 (mobiel staat alleen aan tijdens activiteiten)

- Klik hier voor contactnummers van de bestuursleden.

 

Route openbaar vervoer

RET Reizigersinformatie

klik hier om naar de 9292 reiswijzer te gaan.

Vanaf Rotterdam Centraal Station of Schiedam Centraal Station neemt u de metro richting Spijkenisse. U stapt uit bij halte Spijkenisse Centrum. Vanaf het metrostation kunt u bus nemen of gaan lopen.

Bus:

- lijnbus 84 (richting Spijkenisse metro Akkers), Bushalte Vredehofstraat.
- lijnbus 105 (richting Rozenburg), Bushalte Vredehofstraat.

 

Looproute vanaf het Metrostation, 750 meter:

1. Ga in westelijke richting naar de Schepenpad.
na 270 m
2. Weg vervolgen naar Raadhuislaan.
na 61 m
3. Sla linksaf om op de Raadhuislaan te blijven.
na 60 m
4. Sla rechtsaf naar de Marrewijklaan.
na 300 m
5. Weg vervolgen naar Eerste Heulbrugstraat, u ziet De Boekenberg voor u liggen.
na 45 m
bereikt u De Boekenberg.

 

Route eigen vervoer

Klik hier voor de routeplanner van de ANWB.

1. U volgt vanuit Rotterdam (A15) de borden Europoort.
2. Neem afslag 16 Spijkenisse, 1e afslag na de Botlektunnel, en voeg in op de Hartelkruis/N218 richting Spijkenisse/Geervliet.
na 2,2 km
3. Sla linksaf naar de Groene Kruisweg/N493.
na 850 m
4. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Groene Kruisweg.
na 600 m
5. Sla rechtsaf naar de Hekelingeseweg.
Ga rechtdoor over één rotonde
na 500 m
6. Sla linksaf naar Vredehofstraat.
na 300 m bereikt u De Boekenberg.

 

Parkeerinformatie

Gratis parkeren vanaf 18:30 uur:

's avonds vanaf 18:30 uur (behalve donderdag) kunt u gratis parkeren in Spijkenisse. U kunt uw auto kwijt op de parkeerplaatsen Marrewijklaan (thv nummer 14) en Vredehofstraat (thv nummer 16).

 

Gratis parkeren overdag:

Overdag kunt u gratis parkeren op de parkeerplaatsen:

- Ten hoogte van middelbare school OSG De Oude Maas, straatnaam De Ritte.
Looproute vanaf De Ritte, 600 meter:

1. Ga naar de verkeerslichten toe en steek over en ga rechtdoor naar de Drempelpad.
240 m
3. Sla linksaf naar de Groene Kruisstraat.
130 m
4. Sla rechtsaf naar de Vredehofplein.
4 m
5. Flauwe bocht naar rechts om op de Vredehofplein te blijven.
80 m
6. Sla linksaf naar de Eerste Heulbrugstraat.
65 m
bereikt u De Boekenberg.

 

- Tussen Bioscoop Arcaplex en het zwembad Rivierabad, straatnaam Groene Kruisweg 19.
Looproute vanaf Bioscoop Arcaplex / Zwembad Rivierabad, 750 meter:

1. Ga zuidelijke richting Groene Kruisweg.
2. Sla linksaf naar de Groene Kruisweg.
na 260 m
3. Sla rechtsaf naar de Stationsstraat.
na 210 m
4. Flauwe bocht naar rechts naar de Eerste Heulbrugstraat.
na 250 m
bereikt u De Boekenberg.

 

Betaald parkeren: klik hier voor de actuele parkeertarieven.

 In de directe omgeving van De Boekenberg kunt u betaald parkeren in de Boekenberggarage (24 uur per dag open) en op de parkeerplaatsen (tot 18:30 uur) Marrewijklaan en Vredehofstraat (=lang parkerentarief).

 

Zijn er gediplomeerden op de club?

Door de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) worden er diverse opleidingen georganiseerd tot opleiding van trainers en arbiters. hieronder staan de leden die een diploma hebben gehaald.

Arbiters:

Nationaal Arbiter

- Ruud van der Beek

Wedstrijdleider A

- Werner Hübner

Scheidsrechter A

- Gijsbert Looij
- Jerry Sandifort
- Ricardo Klepke

Indelingsdeskundige A

- Simon van der Beek
- Nick Groeneweg

Schaaktrainers:

Schaaktrainer 2

- Desiree Hamelink
- Richard Koopman
- Steyn de Lange
- Simone 't Mannetje
- Daniel Zevenhuizen

Schaaktrainer 1

- Serge Deceuninck
- Jeanet Gerssen
- Nick Groeneweg
- Rob Kalkman
- Rick van der Pluijm

Schaakleraar 1e fase

- Kees Hamelink

End FAQ (faq terminating line)