Inloggen

Inloggen

 
Geachte leden,
 
Op 19 augustus is de plaatsingscommissie bijeen gekomen om het voorstel voor de interne en externe competitie voor het seizoen 2019-2020  vast te leggen.
Op de website onder Algemeen --> Downloads --> ALV --> 2019 (of door te klikken op deze link) kunt u de volgende bijlagen vinden:
 
 1. Voorstel teamindeling externe competitie.
  In het voorstel zijn er drie teams in elke competitie. Leden van viertal 2 worden wel gevraagd om de positie van teamleider te overwegen.

 2. Voorstel interne competitie reglement.
  De competitieleider heeft eerder in het jaar een mailing uitgestuurd over de interne competitie en het voorstel van het nieuwe reglement. Gemaakte opmerkingen waren enkel om de leesbaarheid te vergroten.
  Daarnaast kwam uit de enquête dat een kleine meerderheid van de leden koos om de huidige regeling van de externe competitie voort te zetten. Dus u kunt op een vrijdag de interne competitie missen indien u in dezelfde week een externe wedstrijd speelt. U ontvangt dan 0.5 keer de eigenwaarde voor de externe wedstrijd.

 3. Indeling interne competitie.
  Indien het nieuwe voorstel goedgekeurd wordt, heeft dit bestand de indeling van de groepen.
  Geel gemarkeerde spelers zijn de spelers die niet standaard aanwezig zullen zijn, maar wel interesse hebben getoond in de competitie.
  Indien het nieuwe voorstel niet goedgekeurd wordt, zullen van dezelfde volgorde in rating vier gelijke groepen gemaakt worden. Zodoende leek het de plaatsingscommissie niet nodig om hiervoor meerdere bestanden te maken.
Opmerkingen naar aanleiding van deze indeling worden het liefst gestuurd voor 25 augustus naar de secretaris, zodat het bestuur deze onder ogen kan nemen en zich kan voorbereiden op de ALV.
 
Met vriendelijke groet,
 
De plaatsingscommissie.