Inloggen

Inloggen

Afgelopen vrijdag is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze lange zit, met een volle agenda, kwamen een aantal bijzondere momenten langs.

Het begon niet vrolijk. In augustus ontvielen ons twee (oud) leden. Ron Versnel  en Sjaak de Ligt
Na een minuut stilte uit respect, kon de vergadering zich vervolgen.

Eerst met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het komende jaar door de Voorzitter.
Daarna werd jubilaris, Simon van der Beek, in het zonnetje gezet. 40 jaar loyaal en hardwerkend lid van onze vereniging, een grootse prestatie.

Ook werd al kort vooruitgekeken naar het komende jubileum van Patrick Meijer, in december.

Tijdens het doornemen van het Jaarverslag, was er ook tijd voor een prijsuitreiking.
Dit jaar geen interne competitie maar wel een Zomercompetitie.
Drie prijswinnaars, Thijs van Dam, Rob Kalkman en Richard Koopman, respectievelijk 1e, 2e en derde.
Na het verslag van de Kascontrole commissie en de daarop volgende goedkeuring op het gevoerde financiële beleid, werd het tijd om het agendapunt  bestuurssamenstelling te behandelen.
Hierin werden een aantal wijzigingen aangekondigd.

Alex van der Most is teruggetreden als Secretaris, en werd door Kees Verstraate bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor het bestuur en de vereniging.

Steyn de Lange was herkiesbaar als Jeugdleider en gaat, met goedkeuring van de leden, nog drie jaar door in dezelfde functie.

Er waren dit jaar twee kandidaten voor de voorzitterspositie.
Kees Verstraate had zichzelf, na een eerdere periode van twee jaar, herkiesbaar gesteld.
Eric de Lange was, via voordracht ondersteund door een aantal leden, de tweede kandidaat. Na het invullen van de stembrieven en het tellen daarvan bleek de vereniging een nieuwe voorzitter te hebben.
Na een wederzijds dankwoord door beiden, nam Eric de Lange de voorzitterstaak van Kees Verstraate over. Kees blijft gelukkig wel in het bestuur als Algemeen bestuurslid.

Er waren daarna nog twee posities vacant. Secretaris en Wedstrijdleider.
Na een oproep aan de aanwezige leden wierp Wilmar Meijer zich zelf op als kandidaat Wedstrijdleider. Er waren natuurlijk geen bezwaren vanuit de leden en dus kon ook hij plaatsnemen achter de bestuurstafel. Hij zal de nieuwe Wedstrijdleider zijn.

Dat betekend dat er nu nog steeds één vacature open staat. D
at kan ook voor de positie van Intern competitieleider zijn, zoals Werner Hübner in de vergadering aangaf. Hij zou dan eventueel de secretaris rol weer op zich kunnen nemen.

Heb je interesse in één van beide rollen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of spreek een van de bestuursleden aan op de clubavond.

De laatste onderwerpen op de agenda kwamen hierna aan de beurt.
De door het bestuur voorgestelde wijziging van de contributie voor het komende seizoen is goedgekeurd door de leden. De nieuwe bedragen staan al op de website.
Na dit onderdeel werd nog stevig en lang gediscussieerd over de nieuwe begroting, die daarna met wat wijzigingen werd goedgekeurd.

Na een korte rondvraag werd de vergadering afgesloten.

De volledige notulen volgen later dit jaar.