Inloggen

Inloggen

Geachte leden,

Ongeveer de helft van u heeft op dit moment de jaarlijkse ledenenquête al ingeleverd, waarvoor dank.
Voor eenieder die dit nog niet heeft gedaan, volgt er een herinneringsbericht.

De enquête kunt u op de site vinden via Algemeen --> Downloads (Dropbox).
Er zijn naast uw beschikbaarheid voor de interne competitie en uw mening over de vereniging nog twee extra zaken van belang.

Ten eerste de laatste regel van de nieuwe voorstellen voor de interne competitie. Hoe zullen de externe partijen meetellen in het systeem? U kunt hierover via de enquête uw stem uitbrengen. De huidige tussenstand is exact 50/50.

Ten tweede het feit dat leden die de enquête ingevuld hebben voorrang zullen krijgen bij het samenstellen van externe teams.

U heeft nog tot en met 30 juni (volgende week) om sowieso op tijd te zijn. Zorg dat u de enquête uitprint en meeneemt naar de club, of opstuurt naar de competitieleider.