Inloggen

Inloggen

Hieronder staat een samenvatting van het competitiereglement, klik hier voor het gehele reglement.

Indeling:

De groepen in de competitie zijn als volgt ingedeeld:

a. Hoofdgroep, Groep 1 en Groep 2 zijn samengevoegd in 1 indelingsgroep, met dien verstande dat de spelers in:

1. de Hoofdgroep worden ingedeeld tegen spelers in de eigen groep en groep 1.
2. Groep 1 worden ingedeeld tegen spelers in de eigen groep, de Hoofdgroep en Groep 2.
3. Groep 2 worden ingedeeld tegen spelers in de eigen groep en Groep 1. De spelers spelen niet meer dan 1 keer tegen elkaar.
4. Van punt 1 t/m 3 kan door de competitieleider of de jeugdleider worden afgeweken indien er geen andere partijen mogelijk zijn.

b. Groep 3 en Groep 4 zijn samengevoegd voor het maken van een indeling. De spelers spelen maximaal 2 keer tegen elkaar per winter- of zomerseizoen.
c. De spelers in Groep 5 kunnen meerdere malen (3 of meer) tegen elkaar ingedeeld worden.
d. De indeling wordt gemaakt volgens Keizersysteem (nr1 tegen nr2, nr3 tegen nr4, enz..).

De Clubavond:

- Iedereen komt op tijd naar de club. De deur is open om 18:15. We starten om 18:30.  

  Afmelden:

- Mocht je een keer niet kunnen komen, dan moet je dat uiterlijk op de vrijdag van de Clubavond voor 16:00 uur via de website afmelden.

Organisatie:

Er zijn op onze jeugdclubavond twee coördinatoren. Een club coördinator voor de hogere niveau groepen (HG, 1 en 2) en een club coördinator voor de jongste groepen (3, 4 en 5). Beiden zijn, samen met de groeps- en schaaktechnische begeleiders, uitvoerend verantwoordelijk voor de gang van zaken op de Clubavond.
Marianne Verstraate is de gastvrouw van de jeugdclubavond. Zij beheert de bar en is beschikbaar voor eventuele vragen over de Clubavond. Nieuwe leden en ouders zullen o.a. door haar worden verwelkomd.

Iedere groep heeft een eigen begeleider. Hij of zij zorgt voor rust en structuur op de avond en is de vraagbaak voor onze schakers.

Komend seizoen zullen de diverse taken en verantwoordelijkheden binnen de jeugdafdeling worden uitgevoerd volgens onderstaande indeling van de commissie. Mocht u als ouder ook willen helpen om de jeugdschakers te begeleiden? Geef dat dan a.u.b. door aan een van de leden van de jeugdcommissie. We nemen dan snel contact met u op.