Inloggen

Inloggen

Beste leden,

In verband met computerproblemen is er voorlopig geen standupdate en rondeuitslagen op de site. De uitgebreide stand (die via Sevilla gemaakt wordt) is wel al online sinds vrijdagavond.

Het is nog niet bekend wanneer alles weer naar behoren werkt, maar de uitgebreide stand zal altijd up-to-date zijn.

Als het goed is zijn de meeste problemen opgelost. De standen en uitslagen worden momenteel bijgewerkt en zullen vanaf oktober weer uiterlijk zondagavond na de clubavond online staan.

Vorig jaar heb ik een artikel geschreven voor de puntentelling van het keizersysteem.
Omdat er dit jaar beter opgelet wordt met betrekking tot het updaten van de stand, zullen sommige mensen zien dat zij na ronde 2 minder punten hebben dan na ronde 1.
Dit is dus mogelijk door de herberekening van alle tegenstanders per ronde. Als u in de eerste week van iemand won die nu lager staat, krijgt u dus ook minder punten van die persoon.

Nogmaals, de eerste weken zijn veel verschuivingen mogelijk in de keizerstand. Naarmate het seizoen vordert zal dit zich vanzelf recht trekken.

Het betreffende artikel is hieronder weer te vinden.

Gisteravond was de Algemene ledenvergadering. Zoals gebruikelijk werd aan het begin van de vergadering de prijzen uitgereikt, door Werner Hubner en Ricardo Klepke, die in het vorige seizoen verdient zijn.

Na de prijsuitreiking werd de vergadering voortgezet en zie onderstaande voor bijzonderheden, besluiten, enz..:

1. Bestuursverkiezing:

- Cor Bel blijft Voorzitter
- Ricardo Klepke blijft Wedstrijdleider
- Eric de Lange wordt Jeugdleider
de functie evenementencoördinator komt te vervallen.

2. Contributieverhoging met €1,- voor seniorleden en €0,50 voor aspirantleden en juniorleden:

- Senioren: € 112,-
- Junioren: € 85,50
- Aspirant: € 62,50
Dubbelleden
- Senioren: € 68,60
- Junioren: € 63,50
- Aspirant: € 40,50

3. Reglement wijzigingen Interne competitie, Knock-Out competitie en Plaatsingscommissie:

- Het nieuwe speeltempo voor de Interne en Knock-Out wordt 90 minuten + 15 seconde per zet vanaf het begin.
- De Interne wordt op rating ingedeeld en verdeeld over 4 gelijke groepen, promotie en degradatie komt hierdoor te vervallen.
- De overige voorstellen in het jaarverslag zijn goedgekeurd.
- Als gevolg van het voorstel 'Aanwezigheid met bericht' zullen afwezigheden zonder bericht dus ook 0 punten opleveren. Meld u dus tijdig af!

4. Indeling externe competitie:

Het voorstel dat in het jaarverslag staat, is met kleine aanpassingen, goedgekeurd.

5. Clubblad De Schaakbrug:

- Op vrijdag 4 september verschijnt er een nieuw clubblad.

 

foto's van de prijsuitreiking

Posted by Schaakvereniging Spijkenisse on zaterdag 29 augustus 2015