Onder goedkeurend applaus van de aanwezige leden werd de beoogd secretaris gekozen als nieuw bestuurslid van de schaakvereniging.

De aftredend penningmeester, Simon van der Beek, en Competitieleider Werner Hubner, beiden herkiesbaar, werden op eenzelfde enthousiaste manier herkozen.

Hiermee bestaat het bestuur nu uit zes leden.

De overige leden zijn, voorzitter Eric de Lange, Jeugdleider Steyn de Lange, en Algemeen bestuurslid Kees Verstraate.

Dit bestuur wordt daarbij ondersteund door de bestuurmedewerkers  Simone 't Mannetje(ledenadministratie) en Jerry Sandifort en Rienk Pluim(Externe competitie)

Er wordt nog gezocht naar meer ondersteuning bij de AVG-registratie, en een Evenementen coordinator.

De Algemene vergadering markeert de start van het nieuwe schaakjaar, dus we gaan beginnen. 

vlnr;Werner, Kees, Simon, Eric, Steyn en Peter

Het nieuwe bestuur 2023-2024