Per 1 maart heeft de FIDE de ratingberekeningen aangepast en de KNSB heeft deze ook doorgevoerd.
https://schaakbond.nl/aanpassingen-ratings-per-1-maart/

Dit heeft betrekking op de leden met een rating tussen de 1000 en 2000, die gecondenseert worden naar een groep leden met een rating tussen de 1400 en 2000.

Voor de interne competitie zal deze wijziging plaatsvinden na het afronden van dit seizoen. Ook eventuele interne reglementen met betrekking tot rating zullen hier rekening mee gaan houden.

Mocht u zich aanmelden voor toernooien, gebruik dan wel uw nieuwe KNSB-rating. U kunt deze checken via de ratingviewer van de KNSB